Derfor er renten på forbrukslån så høy

Selv med dagens historisk lave rentenivå, ligger renten på et forbrukslån milevis over det man må betale på et boliglån og også en god del over et typisk billån, men hvorfor er det egentlig slik?

Risikoen avspeiles i renten

Den enkle forklaringen på hvorfor forbrukslån er så mye dyrere enn andre lånetyper, er ganske enkelt at risikoen banken tar avspeiles i rentenivået. På et boliglån der banken har sikkerhet i form av pant i boligen, er risikoen for at banken skal miste pengene sine, liten. På et usikret forbrukslån har banken ingen sikkerhet for lånebeløpet, så hvis låntaker av en eller annen grunn misligholder lånet, er det en lang og kostbar prosess for banken å foreta en rettslig inndrivning, og i mange tilfeller er det bedre for banken å bare avskrive lånet som tap.

Risiko er imidlertid ikke den eneste faktoren som er med på å drive opp renten på forbrukslån. Styringsrenten fra Norges Bank spiller også inn i følge www.billigeforbrukslån.no/, da det er denne som bestemmer hvor mye det koster banken å låne pengene som de skal låne videre til deg. Isolert sett er denne kostnaden den samme for banken, uansett om pengene de låner fra Norges Balnk skal lånes videre ut som et boliglån eller et forbrukslån, men allikevel ser man ofte at den nominelle renten på forbrukslån øker mer enn den nominelle renten på boliglån, når Norges Bank øker renten. Dette bringer oss til den tredje grunnen til at det er stor forskjell i rentenivået på boliglån og usikrede forbrukslån; Bankenes krav til profitt på et låneprodukt.

Banken låner ut penger for å tjene penger og de må selvsagt få dekket sine kostnader forbundet med et låneprodukt, gjennom rentepåslaget på produktet. Som vi har sett er bankens risiko forbundet med et forbrukslån høyere, og derfor vil en del av rentepåslaget gå til å dekke de tap banken har på lån som ikke blir betalt tilbake. På mange måter kan man si at alle de låntakere som er ærlige og betaler ned på sine lån som de skal, i fellesskap er med på å betale for den gruppen av låntakere som løper fra ansvaret sitt og ikke betaler tilbake lånet.

En annen bidragsyter til det høye rentenivået på forbrukslån er den harde konkurransen i markedet. På det norske markedet er det svært mange aktører som tilbyr ulike former for kredittkort og usikrede forbrukslån og det gjør at bankene må bruke mye penger på markedsføring for å ta markedsandeler. Dette skjer både via annonsering, men i like stor grad ved at bankene betaler provisjon til lånemeglere og selgere som skaper salg for banken. Selv for en liten lånemegler, er det ikke unormalt å motta en provisjon på helt opp mot 10.000kr. Fra banken, på formidling av et forbrukslån på 250.000kr. I teorien burde en stor konkurranse blant tilbyderne av forbrukslån være med på å drive renten ned, men i praksis kan det virke som om at forbrukslån ikke er et spesielt prissensitivt produkt, det er andre faktorer som er viktigere for kunden, som for eksempel hvor enkelt og raskt det er å få innvilget lånet, hvor hurtig man kan ha pengene på konto og ikke minst hvor mye banken er villige til å låne ut.

Renten bestemmes individuelt

I motsetning til boliglån der renten er mer eller mindre lik for alle med samme belåningsgrad og lånestørrelse, så blir renten på et forbrukslån fastsatt individuelt for hver låntaker. Igjen, så gjøres dette ut fra hvilken risiko banken mener det er for at akkurat du skal misligholde lånet ditt og ikke betale tilbake pengene. Det betyr også at når banken reklamerer med en nominell rente «fra» for eksempel 7%, så er det slett ikke sikkert du vil bli tilbudt denne renten, i de fleste tilfeller ender du opp med en nominell rente som er mye høyere, gjerne rundt 15%.

Slik bestemmer banken renten på et forbrukslån

Ut fra Norges Bank sin styringsrente, forventede kostnader på låneproduktet og kravet til inntjening, definerer banken et intervall de ønsker at renten som tilbys til kunden skal ligge innenfor. I dagens marked ligger dette intervallet normalt på ca. 7% – 20% for tradisjonelle forbrukslån og omkring 20% – 40% for smålån. Når du som kunde søker på et lån, oppgir du en rekke detaljer om deg selv og din privatøkonomi, som alder, inntekt, sivilstatus og så videre. Banken sender denne informasjonen videre til et kredittbyrå som foretar en kredittsjekk av deg og beregner din kredittscore. Dette er i bunn og grunn et tall som sier noe om hvor sannsynlig det er at du vil misligholde lånet. Kredittscoren baserer seg på mange faktorer, både din økonomiske situasjon, men også historiske, statistiske data på andelen personer med en tilsvarende økonomisk og personlig situasjon som deg, som fikk problemer med tilbakebetalingen av lånet.

Ut fra kredittscoren du oppnår, vil banken definere hvor sannsynlig det er at du vil misligholde lånet ditt, og renten du tilbys vil avspeile dette. Har du en solid økonomi og oppnår en høy kredittscore, kan du være heldig å bli tilbudt bankens beste rente. Har du derimot en noe mer usikker privatøkonomi og du kommer ut med en dårlig kredittscore, vil du måtte betale en mye høyere rente.

Aconto Capital – kjapp sammenligning av forbrukslån på nett

Aconto Capital er en av de mest populære firmaene som tilbyr privatfinansiering i Norge. Som følge av en langvarig og suksessfull markedsføringsstrategi har Aconto klart å utvikle seg til å bli et velkjent navn blant voksne nordmenn.

Og det er ikke uten grunn at firmaet har ført en suksessfull markedsføring. Mye eksponering og en god produktportefølje hører ofte sammen i banksektoren, og Aconto er intet unntak. Denne låneagenten kan nemlig skilte med Norges hurtigste sammenligning av lån uten sikkerhet. Hos Aconto Capital er det nemlig effektivitet som står i høysete.

Få et tilbud i løpet av fire timer!

På sine nettsider skriver Aconto at de har 10 medarbeidere som daglig jobber tett opp mot bankene for å sikre kunden det beste forbrukslånet. Dette fører til at de mener at man kan få et lånetilbud på ikke mindre enn fire timer – noe som helt klart er markedsledende for låneagenter. Slike bedrifter pleier ofte å operere med minst to arbeidsdager før de har et lånetilbud klart til deg.

Hvis du er redd for å gjøre noen personlige feil når du søker lån, så har Aconto funnet løsningen på det. De er mer enn villige til å ta forbrukslånsøknader via telefon på telefonnummer 05005.

Til tross for at Aconto i utgangspunktet kun tilbyr ett produkt (lån uten sikkerhet til privatpersoner), så prøver de å selge det inn som tre forskjellige lån: refinansiering, smålån og forbrukslån. I utgangspunktet er det ikke noe forskjell på de kravene som stilles til låntakeren når vedkommende søker lån, men det kan være små forskjeller i hvilken rente man oppnår basert på hvor stor lånesummen er.

Betingelser på Acontos forbrukslån

Du trenger ikke stille noe i sikkerhet for å søke lån og pengene kan brukes helt fritt til akkurat det du ønsker å bruke dem på. Du vil ikke på noe tidspunkt bli spurt ut om bruksområde av verken Aconto eller noen av deres samarbeidsbanker.

Nøyaktig hvilket rentenivå du kan forvente er umulig å svare på såfremt det ikke foreligger noe reelt tilbud fra bankenes side.  Rentenivået blir regnet ut etter ting som:

– din inntekt
– din alder
– ditt bosted
– hvorvidt du har en medsøker eller ei
– tidligere betalingshistorikk
– andre faktorer kan også påvirke resultatet.

Hos Aconto kan du maksimalt søke om en halv million norske kroner, men du kan også søke om lån helt ned til 15,000. En så fleksibel kredittramme kan tyde på at firmaet har mange forskjellige banker som tilbyr ulike former for privatfinansiering. Det gjør det nemlig lettere for deg å kunne stole på at de klarer å finne et lån som passer ditt behov. Husk at det ikke koster deg noen ting å søke forbrukslån hos Aconto og at det er bankene som blir nødt til å betale provisjonen hvis du til slutt mottar lånet. Du vil ikke på noen måte bli økonomisk rammet av søknadsprosessen hos Aconto – de jobber utelukkende for å gi deg et godt tilbud slik at de selv kan få provisjon fra banken(e).

Til tross for at du mottar et lånetilbud kjapt og de gir uttrykk for at det har blitt ”arbeidet hardt og effektivt” for å få dette tilbudet på skrift, så skal du ikke føle deg tvunget til å takke ja dersom betingelsene ikke er slik du ønsker. Det å søke forbrukslån på nett er alltid en helt uforpliktende ting å gjøre såfremt du ikke signerer den endelige kontrakten.